Get to know me

 


Dont forget to follow my youtube channel here

To be lactose intolerant

 
Förstår ni vilken otur att upptäcka att man blivit laktosintolerant för 1 år sedan? Här kämpar jag med att äta piller som gör att jag kan äta mejeri produkter, krigar för att hitta god laktosmat. Men helt ärligt så bryr jag mig inte ibland, det är viktigt att ändå få i sig lite mejeri för att hålla det igång och inte vara helt intolerant.

Några läsare som är gluten/laktos?


// Do you understand how unlucky I am for becoming lactose intolerant? I struggle everyday with my dairy pills that make me eat dairy-products, fighting to find good dairy free food. But I honestly don't care sometimes, it's important to get some dairy food to keep it going and not be 100% allergic to it. 

Do I have any readers that are gluten/lactose? 
  
 
2

Videos are coming


Jag har just nu en video som är prio 1 att redigera för mitt slutprojekt tills på måndag, sedan har jag nedskrivna challenges jag funderar på att göra. Om inte A vill göra detta med mig så får jag helt enkelt hitta någon annan som kanske vill ställa upp. 

Vad vill ni se för challenges?! SVARA MIIIIG! 


// I have this video that is my priority number 1 to edit for my final projekt that are suppose to be done on monday, and then I've written down som challenges I'm thinking about doing. If A doesn't want to do them, I have to find someone else that maybe want to do it.

What kind of challenges do you want to see? ANSWER MEEE! 
Annonsera här »